1. Przesyłką rejestrowaną jest przesyłka o wadze poniżej 2kg, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta za potwierdzeniem nadania, w którym podano indywidualne cechy przesyłki i doręczana za pokwitowaniem odbioru.

2. Waga przesyłki rejestrowanej standardowej i jej wymiary są identyczne jak przesyłki standardowej adresowej zwykłej i zostały określone w Cenniku PGP.

polecony

Nazwa usługi Waga cena netto / szt.
PRZESYŁKA REJESTROWANA

Deklarowany termin doręczenia D+3 minimum 85 %

do 100 g 2,60 zł
101 – 200 g 2,70 zł
201 – 350 g 2,80 zł
351 – 500 g 3,20 zł
501 – 1000g 4,70 zł
1001 – 2000g 5,60 zł

 

Wymiar standardowy: 2 x 32,5 x 23 cm

Maksymalny wymiar niestandardowy: 6 x 36 x 26 cm

 

                 Usługi dodatkowe do przesyłki rejestrowanej
Przesyłka rejestrowana z zadeklarowaną wartością (przesyłka wartościowa) netto/szt.Górna granica ubezpieczenia   nie  może przekraczać kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych). Cena przesyłki rejestrowanej + 1,00 PLN za każde rozpoczęte 100,00 PLN
 Przesyłka rejestrowana ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru netto/szt. Cena przesyłki rejestrowanej + 1,50 PLN
 Zwrot przesyłki do Nadawcy
(płatne przy doręczeniu) netto/szt.
 Cena przesyłki rejestrowanej (bez usług dodatkowych) odpowiedniej kategorii wagowej
 Przesyłka rejestrowana niestandardowa netto/szt.  Opłata za przesyłkę rejestrowaną odpowiedniej kategorii wagowej + 50% ceny podstawowej za brak standardu
uslugi-pocztowe

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress